DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Barneområde

Av sikkerhetsmessige årsaker er det er ikke tillatt å renne på akebrett i skianlegget, dette gjelder også barneområdene.

På Sirdal Resort har vi 2 barnebakker med gratis ski-trekk for de minste. Den ene bakken ligger i Huldreheimen som er i bunnen av Tjørhomfjellet like ved familierestauranten. Den andre bakken vår er i Ålsheia og der har vi skiband og ski-karusell.

Alle brukere av anlegget anbefales å registrere seg på vårt smittesporingssystem SafeSpot som du finner i området.

Tautrekket i Hulderheimen går dessverre ikke som en corona-restriksjon, men barnebåndet i Ålsheia går i åpningstidene.

I begge bakkene har vi gøy hinder og elementer som barna kan øve seg med. Barn til og med 6 år står gratis i heisene. Dersom de vil bruke den store heisen trenger de et aktivert key-card som koster 60,- som engangspris. Dette kjøpes eller aktiveres i vår webshop.