DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Kart resort

Løypekart
Parkering
Parkering Tjørhomfjellet.
Parkering Ålsheia.
Familierommene finner du i 1. og 2. etg av A-blokken.
Dobbeltrom og ett av 2-sov leilighetene finner du i andre etasje i B-blokken.