DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Sikkerhet i Sirdal Skisenter

Lær deg alpinvettreglene! Dette gjelder for både skikjørere og snowboardkjørere!

Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

Tilpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

Forbikjøring og utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Heisregler
  1. Sikk-sakk kjøring i heis er ikke tillatt av sikkerhetsmessige årsaker og kan føre til bortvisning fra anlegget
  2. Barn må være over 140 cm for å ta stolheisen alene
  3. Det er ikke tillatt å kjøre med barn i bæremeis hverken i heis eller i bakken.
  4. Det er ikke tillatt med dyr i løypene
Offpiste kjøring

All ferdsel utenfor de merkede, preparerte og kontrollerte nedfartene skjer på eget ansvar 

Ferdsel i alpinanlegget under snøproduksjon og utenfor åpningstidene

Under snøproduksjon er området å regne som et anleggsområdet og all ferdsel er derfor forbudt under snøproduksjon. Dette gjelder også etter stengetid da store maskiner og krefter er i gang. Denne regelen er for deres egen sikkerhet.

Aking i skiløypene er ulovlig

All aking er ulovlig i skiområde, både under åpningstider og utenfor. Aking i preparerte løyper kan lage farlige situasjoner under åpningstidene, og utenom åpningstidene våre er vi et anleggsområde hvor store maskiner og krefter er i gang.

Viktige telefonummer
Skipatrulje+47 989 05 230
Ambulanse113
Brann110
Politi112
Sirdal Skisenter+47 512 08 180