DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Smittevern

I forbindelse med koronasituasjonen er det blitt gjort vesentlige endringer i organisasjonen for å kunne imøtekomme reglement og krav til tiltak satt av Alpinanleggenes landsforening, lokale styringsmakter og av bedriften selv for å ivareta våre besøkende og ansattes velferd.

Det er viktig at både våre besøkende og ansatte følger disse reglene for å unngå å bli smittet eller å smitte andre rundt seg.
Det forventes at samtlige i anlegget følger de nasjonale retningslinjer som til hver tid er gjeldene.

  • Hold minimum 1 meters avstand
  • Bruk antibac ofte. Antibac finnes over hele anlegget
  • God hostehygiene – host i albuen
  • Opplever du forkjølelsessymptomer vis respekt og hold deg hjemme

Mer informasjon om smittevern kommer!