DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Åpningstider

Høyt og Lavt Sirdal

HELGER HØST
16. august – 10. oktober
Lørdag & søndagkl. 10.00 – 17.30
HØSTFERIEN
11.oktober – 17. oktober
Alle dagerkl. 10.00 – 17.30

Mountain Carts

HELGER HØST
16. august – 10. oktober
Lørdag og søndagkl. 11.00 – 17.30
HØSTFERIEN
fredag 11. – søndag 17. okt
Alle dagerkl. 11.00 – 17.30

Sirdal Lodge

HELGER HØST
20. August – 10. Oktober
Fredag (KUN TAKEAWAY PIZZA)
Lørdag
Søndag
kl. 17.00 – 21.00
kl. 12.00 – 21.00
kl. 12.00 – 17.30
HØSTFERIEN
11. – 17. Oktober
Alle dagerkl. 12.00 – 21.00