DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Cameras

Camera in Huldreheimen

Camera in Tjørhomfjellet stolheis

Camera in Ålsheia

Camera at Sirdal Høyt og lavt climbing park

Latest news from Sirdal resort

CHANGES IN SIRDAL RESORT – WINTER 2020

i har gjennom høsten gjort svært mye for å oppgradere anlegget.

Les mer..

New investment in terrain park

I år har Sirdal Resort en større og bedre terrengpark satsing.

Les mer..